Bana er opa 

Heile 29 spelarar stilde til turnering i sommarvarmen. Den som takla varmen best og gjekk på heile -4 var Kai Rune Bjørke tett fulgt av Petter Hansen på -3. Det var birdie bonanza denne kvelden og den som var råast var Petter Hansen som hadde heile tre birdiar på dei ni hola. 

 Samanlagt ligg fortsatt Harald Indresøvde på topp og tre spelarar deler andreplassen med 8 slag bak Harald. Det er Jan Egil Gretland, Jostein Digernes og Are Myklebust.

2020 08 12 20.27.59

Joar Voldsund, Per Kristian Langlo, Kai Rune Bjørke (vinnar), Torleif Remme og Petter Hansen.

 

Resultat SkOlsen Tour 8

 

 21 spelarar deltok i SkOlsen 18-hols scramble. Spelarane vart delt opp i sju lag med tre spelarar på kvart lag. På ei scramble turnering så slår kvar spelar på laget ein ball og så vel dei kven sin ball som ligg best og så slår alle ut frå den staden på neste slag. Scramble er ei av speleformene som mange av våre nybyrjarar synest er kjekke då det ikkje spelar så stor rolle om ein treff godt på alle slaga. Det vart spelt med fullt handicap der snitthandicappet til laget avgjorde kor mange slag ein fekk tildelt. 

På vinnarlaget var det denne onsdagen ein som var med på si aller første turnering. Det var Preben Trellevik som gjekk at med dei rutinerte spelarane Bjørn Arve Korsfur og Are Myklebust.

 

2020 08 05 21.39.58

Vinnarlaget: Bjørn Arve Korsfur, Preben Trellevik og Are Myklebust.

 

Resultat SkOlsen 18 hols scramble

Vil med dette kalle inn til dugnad på fredag ettermiddag (kl. 17 ->) og laurdag formiddag (kl. 10  - 15). 

Bana har vore veldig fin fram til no men for at den skal forbli slik utover hausten så må vi gi den litt pleie. Greenane skal vertikalskjerast, luftast og dressast. Bunkerkantane må skjerast og vi må fylle på bunkerane med meir sand. Are m.fl. har kome godt i gong med den nye terrassa som treng å kledast med terrassebord.

Vi håper at flest mogleg har muligheit til å vere med på dugnaden slik at dette går raskt. Dette er arbeid som alle kan vere med på. Utstyr som du treng er ei stikkspade til kantskjering av bunker eller drill til skruing av terrassebord.

Meld frå til Olav eller Per Arve om du kjem slik at vi har ei viss oversikt. (Eller kommentarfeltet på Facebook)

Bana vert stengt under dugnaden.

SkOlsen raud er ei turnering over 18 hol der alle går frå raudt utslag. Turneringa vart ein match mellom brødrene Pettersen som er "heime" på ferie. Begge gjekk på +1 men storebror vart dømt som vinnar med lavare handicap. Halvor vant denne turneringa i fjor også. Om han kjem igjen neste år og vinn for tredje gong denne turneringa så skal vi ordne ein vandrepokal. Olav Trandal gjekk frå botnen forrige onsdag og opp i toppen denne veka med ein fin tredjeplass på +4. 

 

Vinnarar SkOlsen raud 2020

 Jan Egil Gretland, Olav Trandal, Øyvind Bjørklund Pettersen, Halvor Bjørklund Pettersen (vinnar) og Joar Voldsund.

 

Resultat SkOlsen raud 2020

 

 

28 golfarar var påmelde til onsdagens SkOlsen Tour. Bjørn Arve Korsfur gjekk av med sigeren med -3. Etter han var det tre karar på -2. Vi hadde eit par feriegjestar med på dagens turnering. Det er alltid kjekt å få med nye på turneringane. Vi er no halvveis i årets SkOlsen Tour. Harald Indresøvde leiar samanlagt med eit par slag foran Johan Liadal.

 

2020 07 15 20.43.45

Svein Aasen, Sindre Winjevoll, Joar Voldsund og Håvard Dalsbø.

 

2020 07 15 20.48.18

Dagens vinnar, Bjørn Arve Korsfur som måtte springe å reparere roughklipparen før premieutdelinga.

 

Resultat SkOlsen Tour 6 2020

 

 

Ni golfarar trassa ver og vind og stilde i årets SkOlsen to-kølle turnering. Harald Indresøvde, Helge Eltvik og Johan Liadal gjekk alle på par.Johan med lågast handicap vart kåra til vinnar. I to-kølle turneringa så får du lov å ta med to valfrie køller i tillegg til putteren. I ei vanleg turnering kan du ha 14 køller i baggen, inkludert putteren. 

 

Vinnarar SkOlsen To kølle

Helge Eltvik og Johan Liadal (vinnar)

 

Resultat SkOlsen To kølle 2020

 

Litt kaldt og hustrigt var det men 24 golfarar trossa litt kald sommarvind. Svein Aasen og Per Heltne gjekk begge på -3 men Svein gjekk foran med lavare handicap.. Jostein  Digernes tok andreplassen på -2. Johan Liadal gjekk på -1 og tok fjerdeplassen.

Johan har hatt ein jamn og god vår og toppar Order of Merit etter fem runder med SkOlsen Tour. Etter han ligg Harald Indresøvde, Jan Egil Gretland, Are Myklebust og Jostein Digernes.

2020 07 01 20.30.53

Per Heltne, Johan Liadal, Jostein Digernes og Svein Aasebn (vinnar)

 

Resultat SkOlsen Tour 5

 

Vi fikk i fjor beskjed med golfforbundet om å revidere dei lokale reglane slik at dei er i henhold til golfreglande av 2019. 

 

  1. Fridropp på grusveg - er dekt av regel 16.1
  2. Fridropp ved fast stein i fairway - er dekt av regel 16.1
  3. Stein i bunker er flyttbar hindring - Er dekt av regel 12.2 a
  4. Droppsoner - Det er laga ny lokal regel på droppsonene etter mal frå golfforbundet.
  5. Fridropp av plugga ball på heile spelefeltet - Er dekt av regel 16.3

 

 I styremøte den 28. mai vedtok vi å fjerne dei gamle reglane og vedtok to nye lokale reglar som er etter malen til golfforbundet.

Dei nye lokale reglane finn du her: http://voldagolf.no/index.php/bana/lokale-reglar

 Vi kjem til å endre dei raude stakane som står på hol 5/14 slik at dei er kvite på sida mot hol 4/13 og raude mot hol 5/14. Vi håper å få gjort dette om ikkje alt for lenge.

17 golfarar trossa varmen og stilde til start på SkOlsen par-3. Det var rett i underkant av 30 grader denne kvelden. Alle hola var gjort om slik at det var 18 heilt nye utslag frå 20 til 150 meter. Ut frå slik ein vanlegvis speler på bana så gjekk det på kryss og tvers denne kvelden.

 Den som takla dette best var Svein Andres Sporsheim som gjekk på -18. Etter han var det Lars Olav Winjevoll på andreplass, Jostein Digernes på tredjeplass og Helge Eltvik på fjerdeplass.

2020 06 24 21.16.14 2

Svein Andreas Sporsheim (vinnar), Helge Eltvik, Lars Olav Winjevoll og Jostein Digernes.

 

 Resultat SkOlsen par3 2020