Bana er stengt 

På laurdag 23. april så vert det dugnad frå klokka 11.00. 

Arbeid som skal gjerast er:

 • Rydde på bana (plukke opp greiner o.l.)
 • Stelle bunkerane
 • Rake teeane
 • Rydde skat etter trefelling og samle det til oppflising
 • Plukke greiner på drivingrangen etter trefelling langs elva
 • Med meir.

Det vert mat og drikke om lag klokka 14 og så vert det dugnadsturnering med gratis påmeldingsavgift for dei som har vore med på dugnaden.

Vel møtt!!

2020-08-14_20.54.33.jpg

Vi opnar bana i morgon, tysdag 19. april. 

Greenane vart valsa med greenklipparen i dag og fairwayane vert valsa i morgon. Joar vil sette nye hol på greenane og plassere ut flagga ut på dagen i morgon. Greenane er noko lodne og vert mest truleg klipt til helga.

Meldingane er bra framover, men om det skulle vere nattefrost ei natt så MÅ ein vente til godt ut på dagen før ein går ut på bana.

Hugs på å reparere nedslagsmerka og legg på plass oppslegen torv. 

Sakliste

Årsmøte Volda golfklubb 28.03.2022 på Volda Turisthotell kl. 19.00

  Klikk på saka for å få opp dokumenta som er knytt til saka.

 

 1. Opning ved styreleiar
 2. Godkjenne dei som har røysterett
 3. Val av møteleiar og referent
 4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen
 5. Godkjenning av forretningsorden
 6. Godkjenning av innkalling
 7. Godkjenning av sakliste
 8. Handsame årsmeldinga for 202121
 9. Handsame
  1. Rekneskapen for 2021
  2. Melding frå kontrollutvalet
 10. Handsame eventuelle forslag og saker
  1. Ingen innmelde saker
 11. Fastsetje medlemskontingent for 2022
 12. Vedta budsjett for 2022
 13. Handsame organisasjonsplanen til klubben
 14. Val
  1. styre
  2. kontrollutval
  3. valkomité
 15. avgjere om det skal engasjerast revisor

  Pause med pizza og loddsal

 16. Premiering og takk
 17. Medlemsmøte med diskusjon
 18. Avslutning

Årsmøte 2021 Volda golfklubb

 

I samsvar med lov for Volda golfklubb §14 pkt. 2, kallar vi med dette inn til årsmøte måndag 28. mars 2022 klokka 19.00 på Volda Turisthotell.

Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til styret seinast 2 veker før årsmøtet.

 

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument vil bli tilgjengelege på www.voldagolf.no seinast ei veke før årsmøtet.

 

Styret i Volda golfklubb
Volda 27. februar 2022

Hei alle medlemmer av Volda golfklubb. Takk for eit fint golfår, til tross for endå eit år med pandemi. Vi har stort sett fått gjennomført alle planlagde turneringar og arrangement. Bana har vore i veldig god stand til glede for medlemmer og gjestar.

 

Vi gjekk inn i 2019 med om lag 200 medlemmer. Når vi no avsluttar 2021 så er vi oppe i 286 medlemmer. Vi har fått nokre utmeldingar pr. 31.12. Er det nokon som veit dei ikkje skal vere medlemmer i 2022 så er det viktig at vi får utmeldinga i dag. jmf. reglementet:

Utmelding av klubben må skje før 31.12 i foregående år. Avgift på kr 450 ved utmelding i tidsrommet 01.01- 30.04. Ved seinare utmelding må det betalast full medlemskontingent.

Om de skal skifte «kategori» så er det også fint om de gir beskjed om det så raskt som mogleg, helst i god tid før årsmøtet og utsending av faktura på medlemskontingent.

 

Vi har nok av utfordringar for 2022 som vi arbeider med. Den største utfordringa er at mesteparten av dugnadstimane vert gjennomført av ein liten del av medlemmane. Vi ser at slik kan vi ikkje ha det framover. Vi held no på å kartlegge det totale dugnadsomfanget på faste driftsoppgåver. Det vil gi oss eit grunnlag i det vidare arbeidet med å finne ei løysing som er meir berekraftig.

 

Etter at dei fleste av oss har pakka vekk golfkøllene har dei som har lagt ned mest dugnadsarbeid fortsett med arbeidet inne i løda med klargjering av maskinene til 2022 sesongen. Det er kjøpt inn nye klippeaggregat til greenklipparen og ein del delar for å få dei andre maskinene også klare til ein ny sesong. Det vert gjort fortløpande vurderingar om vi må investere i «nye» maskiner. Traktoren vår var nesten oppbrukt og vart tatt med tilbake til Felleskjøpet for ein overhaling når den nye vart levert no i haust. Vi ser fram til å ha to fungerande traktorar i drift.

 

Bana er veldig humpete nokre stadar med mykje stein som går hardt utover klippeaggregata våre og gir ein god del ekstra arbeid og slitasje. Dette må vi få løyst i løpet av våren.

 

Som de kjenner til så har vi arbeidd med å få til ein simulator i klubben. Vi hadde eit lokale på hand, men huseigar trekte seg under kontraktsinngåelsen. Vi har sett på nokre lokaler men har til no ikkje funne lokale som oppfyller krava. Det største problemet er høgda på lokalet. Det er også veldig kjekt at vi fikk fylt opp driftsgruppa for simulator ganske kjapt og har mange namn som også har meldt seg som vi har i bakhand. Eg ser at nokre har bekymring for at det vil bli auka medlemskontigent på grunn av simulatoren. Det vert det ikkje. Sparebank 1 Søre Sunnmøre er framleis med på laget med eit betydeleg beløp og vi trur at simulatoren på sikt vil gje gode inntekter til klubben. Det er noko usikkert om vi klarer å få til dette i løpet av vinteren, men vi arbeider med saka.

 

På tampen av året vil eg vil rette ein stor takk til alle som bidreg med smått og stort i klubben vår. Vi er heilt avhengig av ditt bidrag for å drifte klubben. Vi skulle berre fått med så mange fleire slik at vi kan få gjort så endå mykje meir. La oss i 2022 framsnakke klubben og dei som arbeider der. Det er ikkje noko som er meir demotiverande for dei som legg ned enormt med timar i Vassbotnen enn å få «syting og klaging» over at det burde vore gjort meir eller på ein annan måte.

 

Med ynskje om eit godt nytt golfår.

 

Olav Trandal
Leiar

  

20210701 151341

Ein stor takk til vår hovudsponsor Sparebank 1 Søre Sunnmøre som her er representert ved banksjef Arne Lothe på roughklipparen. Ein svært tydeleg og viktig medspelar  til golfklubben.

 

rgb SB1 Sore Sunnmore verti blå

Om det er frost på bana så skal ein IKKJE gå inn på greenane.

 

Snøen kryp nedover fjellsida og golfsesongen er på hell. Det vart før helga sett opp vintergreenar. På kort varsel vert flagga på greenane fjerna om vi ser at det ikkje lenger kan spelast på sommargreenar. Men om det vert frost på bana før dei vert fjerna så skal ein sjølvsagt IKKJE gå inn på greenane. Er du i tvil om det er frose på så held du deg unna, så held greenane seg fine til neste sesong.

  

grass 2643084 1280

Etter nesten ein månad med regn så kom det endeleg ein søndag med ok ver. Det var 9 spelarar som ikkje var heilt ferdigspelte for sesongen som stilde til start. Sjølv med ballplassering på ei våt bane så var det ingen som spelte betre enn handicappet sitt. Joar Voldsund, Helge Eltvik og Par Arve Hovde gjekk alle på 35 poeng. I stableford så er turneringane våre sett opp med at ved lik poengsum så er det den som speler best dei siste 9, 6 eller 3 hola som vert kåra som vinnar. Joar gjekk best på dei siste 9 og vart kåra til vinnar. Helge gjekk betre dei siste 9 enn Per Arve og tok andreplassen. Etter desse karane så var det Lars Kåre som tok fjerdeplassen med 33 poeng.

 

Det vert vurdert fortløpande utover om det vert fleire Lauvfallturneringar. 

 

Premiane på lauvfall turneringane er ballar sponsa av Jass Maritime og ein Volda golfklubb Pique til vinnaren frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

 

2021 10 31 15.19.31

Joar Voldsund (vinnar), Helge Eltvik og Lars Kåre Vikestrand.

 

Resultat Lauvfall I 2021

 SmallLogo  rgb SB1 Sore Sunnmore verti blå

 

2021 10 31 12.57.58

Jostein Digernes og Helge Eltvik på green 1.

Avslutningsturnering gjekk i fint haustver og med 22 spelarar i aksjon. Avslutningsturneringa vart spelt med stableford. Det var mange gode poengsummar og Peder Barstad som har auka på med turneringar på hausten gjekk ei runde på heile 44 poeng. Nærast Peder kom Johan på 42 poeng og Per Arve Hovde på 39 poeng.

 

2021 10 10 16.19.07

Petter Hansen, Peder Barstad (vinnar), Per Arve Hovde, Johan Liadal, Kristian Strand og Dag Tore Hagen.

 

Resultat avslutningsturnering 2021

2021 10 10 15.06.41

Rune Strømmen, Peder Barstad (vinnar) og Lars Kåre Vikestrand på green 5.

Heile 54 spelarar har delteke i SkOlsen Touren i 2021. 21 spelarar har gått fem eller fleire runder og har vore med å konkurrere om samanlagtsigeren, der dei fem beste rundene er teljande. Per Arve Hovde har vore på topp 3 i halvparten av turneringane han har delteke i. Han hadde ein spesielt god start i vår og sidan har det ikkje vore mogleg å ta han igjen. Han hadde 162 slag på desse fem rundene. Nærast kom Svein Aasen som var sju slag bak Per Arve. Det var mange som låg rett bak Svein og kjempa om 2. og 3. plassen. Jan Egil Gretland, Harald Indresøvde og Kristian Sekkeseter Strand låg på 171 slag og Johan Liadal, Olav Trandal og Are Myklebust låg på 172 slag. Ingen av desse klarte å spele seg ytterlegare ned på siste turneringa og Jan Egil tok difor tredjeplassen med lågast handicap av dei på 171 slag.

 

Jan Egil tok både bruttosigeren og eclectic. I brutto gjekk han på 178 slag og i eclectic fekk han til slutt 58 slag. I eclectic så hadde han 10 birdiar og ein eagle.I brutto tok Per Arve andreplassen og Joar Voldsund tredjeplassen. I eclectic var det Joar som tok andreplassen og Rune Strømmen tok tredjeplassen.

 

Permieutdeling vert på årsmøtet.

 

2021 08 22 13.27.54

Vinnaren av SkOlsen Tour 2021, Per Arve Hovde

 

SkOlsen logo

2021 08 22 13.22.57

Sjølv ikkje velplasserte hinder kunne hindre Per Arve i ta samanlagtsigeren.

 

2021 06 27 10.31.37

Turneringssjefen Jan Egil Gretland tok sigeren i brutto og eclectic.

 

OOM 2021

OOM 2021 Brutto

OOM 2021 Ecletic 1

 

 

Då var vi plutseleg komne til siste turneringa i SkOlsen Tour 2021. Sesongen har gått utruleg raskt, men vi får håpe vi får nokre fine veker til før vi må stenge ned for sesongen.

 

Leon Myrvåg har funne haustforma og har tatt sigeren i dei to siste SkOlsen Tour turneringane. Han gjekk på -3 og var eit par slag framfor Rune Strømmen og Harald Dalsbø. Iben Louise Hansen kom på fjerdeplassen. 

 

2021 10 02 17.05.21

Harald Inge Dalsbø, Leon Myrvåg (vinnar), Rune Strømmen og Iben Louise Hansen

 

Resultat SkOlsen Tour 12 2021

Resultat SkOlsen Tour 12 2021 GK