Bana er stengt 

Om du har lyst til å starte med å spele golf så kan ein no ta VTG (vegen til gofl) kurset på simulator. Kurset vert då tredelt.

Del 1 - Teori
Teoridelen kan ein no ta i ro og mak heime. Klikk her for å gå til NGF si side om VTG kurset for å registrere deg og gjennomføre kurset. Teoridelen tek om lag ein time.

Del 2 - Praktisk del på simulator
Her kan du i lag med vår trenar øve på golfslaga og gjennomføre den delen av kurset som vi tidlegare har hatt på øvingsområdet vårt i Vassbotnen. Om du ikkje har golfkøller så kan du låne med klubben til gjennomføringa av kurset. 

Del 3 - Praktisk del på bane
Siste del av kurset kan du ta som ei runde golf i lag med ein ven på golfbana. Om du ikkje har nokon å gå i lag med så kan vår trenar gjennomføre dette.

Kurset kostar kr. 500 for barn opp til og med 16 år og kr. 1.500 frå 17 år og oppover. Dette inkluderer medlemsavgift for første året med fritt spel på golfbana vår i Vassbotnen. 

Når du er ferdig med første delen så kan du sende ein e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med diplomet du fekk. Vi gjer då avtale med deg om når det høver å gjennomføre den praktiske delen på simulator.

Har du spørsmål om kurset så kan du ta kontakt med oss på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vel møtt!

2023 01 07 19.45.28

Golfsimulatoren vår i Strandgata 9 i Ørsta. Her inne er det alltid godt ver og gode speleforhold.

Årsmøte 2022 Volda Golfklubb

I samsvar med lov for Volda Golfklubb §10 og lov for Norges idrettsforbund §2-16 kallar vi med dette inn til årsmøte fredag 3. mars 2023 klokka 19.00 på Havila Hotel Ivar Aasen.

Forslag som skal handsamast på årsmøtet må vere sendt til styret seinast 2 veker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokument vil bli tilgjengelege på www.voldagolf.no seinast ei veke før årsmøtet.

 

logo voldagolf

 Volda 29. januar 2023

Her kjem litt meir informasjon om simulatoren.

Adgangskontroll

Vi har fått montert inn kodelås på både ytterdør og innerdørene. Torstein Lianes vil administrere dette og de får opp kva kode som gjeld på ytterdør og innerdør når de bestiller tid i Golfbox. Om du ønskjer å sette igjen golfsettet ditt så er det mogleg å få det inneleåst i ei bod vi disponerer. Snakk med Joar om dette og de vil få kode til døra.

Opplæring og test av simulatoren

I morgon måndag 12. desember og tysdag 13. desember så vil driftsgruppa for simulatoren vere tilstades frå klokka 16 og utover nokre timar om det er nokon som vil prøve og få opplæring i systemet.

Simulatorturnering

Sindre Winjevoll er simulatorturneringssjef og er den som legg til dei som ønskjer å vere med og administrerer turneringane. For å vere med på turneringa så må de laste ned appen "Trackman golf" som de kan laste ned frå Google play eller Apple store. Den epostadressa de brukar i appen er den epostadressa de må sende til Sindre på adressa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Då får han lagt deg inn. Vi startar for fullt opp med turneringar i januar, men vi tek ei prøverunde i desember for dei som ønskjer det. Ein kan gå kvar bane i turneringa to gongar og det er den beste runda som vert teljande. Har de spørsmål om turneringane så er det berre å ta kontakt med Sindre.

2022 12 03 17.51.19

Då er det klart for booking av tid i simulatoren. Det er midlertidig montert opp ei nøkkelboks medan vi venter på låssystem med kode.

Pris pr. time i simulatoren er kr. 200.

Om de er to personar som spelar i lag så vert det kr. 100 per person per time. Om ein er fire som spelar i lag så vert det kr. 50 per person per time.

Når de skal bestille time i golfboks så må de endre "Fasilitet" til "Simulator - Trackman"

Simulator 1

 

Finn eit ledig tidspunkt i kalenderen og klikk på det.

simulator 2

 

Som standard kjem det opp to timar. Her kan ein endre det frå 1 til 4 timar. 

Simulator 3

 

Betaling gjer du ved å bruke QR-koda under eller går til Volda golfklubb på Vipps og velje kategorien "Simulator".

Simulator 5

 

Når du booker så får du opp ei melding med koda til nøkkelboksa. Når vi får på plass kodelås så vert denne koda endra dagleg.

simulator 4

 

Om de treng teknisk assistanse medan de er i simulatoren, så kan de ringe enten Torstein, Sindre eller Joar. Dei har laga gode instruksjonar som ligg i simulatorromet. 

Lykke til med EDB-golfing!

På tysdag denne veka så var det offisiell opning av simulatoren med Stig Brautaset og Ole-Magnus Orlien frå vår hovudsponsor Sparebank 1 Søre Sunnmøre som har sponsa simulatoren med kr. 350.000. I tillegg til representantane frå banken og pressa så var simulatornemda med Stein Gisle Monsholm og Per Kristian Langlo, simulatordriftsgruppa med Joar Voldsund, Sindre Winjevoll og Torstein Lianes, og leiar i Volda golfklubb Olav Trandal tilstades.

Volda golfklubb har vore på leit etter egna lokale i eit par år men det har vore vanskeleg å finne eit lokale som har god nok høgde under taket. Torbjørn Strand tipsa klubben om eit lokale i Strandgata der Ørsta bil tidlegare held til. Det vart signert leigekontrakt med huseigarane og dugnadsgjengen med Sindre Winjevoll, Joar Voldsund og Torstein Lianes i spissen kunne bygge om og lage til lokalet. Dei har stått på dagleg i lang tid. Dei vil også stå for den daglege drifta av simulatoren framover også. Ein stor takk for godt utført arbeid. No står det berre igjen at Låssenteret skal få på plass eit låsesystem så ein kan starte med booking av timar på simulatoren.

Simulatoren vil gje klubben eit løft der medlemmane og andre kan trene gjennom heile året. Vi kjem til å halde kurs, treningar, turneringar, med meir. Vi skal bruke Golfbox til booking og kjem snart med meir informasjon om prisar, m.m. I morgon laurdag 3. desember vil medlemmer frå simulatordriftsgruppa vere tilgjengeleg frå klokka 12 og utover slik at alle som ønskjer det kan kome innom å prøve og å lære seg å bruke simulatoren.

2022 11 29 09.22.47

Stig Brautaset (adm. dir.) frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre trykker på "launch knappen" og opnar simulatoren.

2022 11 29 09.27.24

Ole-Magnus på Old Course på St. Andrews.

2022 11 29 09.38.58

Fin detalj på beskyttelsen til Trackman som er laga av Vik Ørsta. På sidene kan ein setje køllene mellom slaga.

 

2022 12 02 07.39.55

 

 

Frå og med i dag (måndag 7. november) så vert greenane og drivingrangen stengt for sesongen.

 

Greenane

Det vert sett opp vintergreenar som kan spelast mot så lenge det ikkje ligg snø på bana. Ein skal ikkje under nokon omstende spele på greenane sjølv om det ikkje er frost. 

Drivingrangen

Det er no så vått på drivingrangen at vi ikkje klarer å plukke ballar på skikkeleg vis, så vi vil prøve å få i hus det som ligg ute og stenge ned ballautomaten.

Takk til alle for ein lang og god sesong!

 

2022 11 06 14.45.03

Stemningsfullt på årets siste turnering.

 

Turneringane etter avsluttingsturneringa har vi kalt Lauvfall og i år kom vi til Lauvfall IV før vi stengde greenane for vinteren.

Andreas Nupen tok sigeren i Lauvfall I og IV, medan Kenneth Rusten tok Lauvfall II og Roy Inge Nupen tok Lauvfall III. Med to sigrar, ein tredjeplass og ein sjetteplass så kan vi utrope Andreas til Lauvfallfskongen 2022. Han har hatt ein veldig god sesong og starta på handicap 54 i juni og har spelt seg ned til 21,6 etter Lauvfall IV. Om utviklinga held fram slik så vert han ein farleg utfordrar til Ole Magnus om klubbmeistertittelen dei komande åra.

Veldig kjekt at vi har hatt godt oppmøte frå naboklubbane også. Nesten halvparten av deltakarane på Lauvfall IV var utanbygds deltakarar. 

Premiane på Lauvfallsturneringane har vore golfartiklar frå vår hovudsponsor Sparebank1 Søre Sunnmøre og ballar frå Jass Maritime. Ein stor takk til dei!

Lauvfall I

Resultat Lauvfall I

 

Lauvfall II

Resultat Lauvfall II

 

Lauvfall III

Resultat Lauvfall III

 

Lauvfall IV

Resultat Lauvfall IV

 

2022 11 06 14.52.27

Andreas Nupen slår ut på hol 17 på Lauvfall IV.

 

rgb SB1 Sore Sunnmore verti blå

SmallLogo

 

Då har vi gjennomført 12 turneringar i SkOlsen Touren 2022. Totalt 44 spelarar har vore med og 20 av desse har fem eller fleire. Joar Voldsund og Jostein Digernes har vore med på alle 12 turneringane. Harald Indresøvde starta sesongen veldig bra og har vore umogleg å ta igjen. På dei fem teljande rundene så har han 164 slag. Nærast var Svein Aasen eit par slag bak. Kristian Strand og Jan Gundersen deler tredjeplassen på 167 slag.

I brutto-klassen så var det Joar Voldsund på 182 slag som tok sigeren. Bak Joar var det Jan Egil Gretland på 191 slag og Petter Hansen på 195 slag.

SkOlsen Tour har vore annankvar veke og den andre veka har vi hatt ein god variasjon av andre turneringsformer. Vi takkar turneringssponsor SkOlsen for fine premiar gjennom sesongen.

SkOlsen logo

2022 06 15 20.26.52

Harald Indresøvde (Vinnar SkOlsen Tour 2022), Joar Voldsund (Vinnar SkOlsen Tour Brutto), Andreas Nupen og Helge Eltvik. Biletet er henta frå SkOlsen Tour 4.

 

OOM 2022

OOM Brutto 2022

I strålande haustver gjekk årets siste SkOlsen Tour av stabelen. Det er ikkje mange turneringar vi har hatt i år der vi går i t-skjorte og svettar, men denne oktober laurdagen skuffa ikkje. Dei tre øvst på pallen gjekk alle i same flight. Peder Barstad har funnet haustforma og vant på -2. Tett fulgt av Lars Kåre Vikestrand og Leon Myrvåg på -1. 

Då er det berre avsluttingsturneringa igjen av dei 32 turneringane vi har arrangert i år. Den er søndag 9. oktober klokka 12:00.

2022 10 01 17.50.44

Jan Egil Gretland, Leon Myrvåg, Lars Kåre Vikestrand og Peder Barstad (vinnar)

Resultat SkOlsen Tour 12 2022

2022 10 01 15.33.44

Nummer 1, 2 og 3 på hol 16 i nydeleg haustver. fotograf: Nummer 20

Tradisjonen tru så vert det arrangert nattgolfturnering i månadsskiftet september/oktober, når veret gjev opning for det. 17 deltakarar ofra sofaen og gullrekka for golf i bekmørkret. Stein Monsholm sesongdebuterte med siger, med Joar Voldsund og Trond Are Ryste bak seg. I grøntkortklassa så var det Anders Børtnes Kalvatn som tok sigeren. Bak han komSimon Sjøkvist og Petter Westgaard på lik poengsum, men Simon tok andreplassen med lågare handicap. Sprekt av Petter å debutere som konkurransegolfar med natturnering. Simon og Petter reiser rett vidare på "Fri Flyt Film Tour", med ønskje om ein god tur.

Kvelden/natta vart avslutta med pizza på klubbhuset.

2022 10 01 00.21.47

Anders Kalvatn (vinnar GK), Simon Sjøkvist, Petter Westgaard, Joar Voldsund, Trond Are Ryste og Stein Gisle Monsholm (vinnar)

Resultat Nattgolf 2022

Resultat Nattgolf 2022 GK