Bana er stengt 

Sjølv om det kom litt regn på onsdagens Touota scramble turnering var det mykje godt spel av dei 18 deltakarane der turneringa var oppsett som bruttoslag turnering.. Per Hovde og Alf Aamås gjekk til topps med ei knallrunde på 33 slag.

Det er alt for få GK spelarar som deltek på turneringane, vil oppmode medlemane om å få med fleire av våre nye spelarar. I Order of Merits er det no jevn kamp om tetplassane, det gjenstår 4 turneringar før alt er avgjort.

Minner om at vi starter nytt VTG kurs 25. august.

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

Per Arve Hovde/ Alf A. Aamås.

-2

33

2

Oddvar Stranden/ Jan Gundersen

Par

35

T3

Harald Indresøvde/Jostein Digernes

+1

36

T3

Johan Liadal/ Leon Myrvåg

+1

36

T5

Svein Aasen/ Britt Indresøvde

+2

37

T5

Jan Egil Gretland/ Odd Saur

+2

37

T5

Torleif Remme/ Idar Rebbestad

+2

37

T8

Sjur Hamar/ Peder Barstad

+3

38

T8

Joar Voldsund/ Øivind Tveiten

+3

38

scramble 2014-9

Per Arve Hovde og Alf Aamås

  • Nytt kurs Vegen til Golf startar måndag 25. august kl 18. Vi vil denne gongen auke innsatsen på marknadsføring og vil annonsere og også prøve å få omtale i Regionavisa og Fjordingen (Stryn). Vi treng fleire spelarar og det er viktig at medlemane også tar ansvar for rekrutteringa og tar tak i vener og kjente som kan vere interesserte. Prisen er lav; berre kr 1500 for kurset og prøvemedlemskap resten av 2014 og heile 2015.
  • Protimar. 2. kursdag blir torsdag 28. august. Då kjem Donovan og vil ha ansvaret for kurskvelden. Vi vil også bruke tilby oppfrisking for dei som som nyleg har gått kurs og slit med å kome i gang. Vi er klar over at mange vil spele Vik Ørsta si turnering den dagen, men det er så absolutt høve til å få seg ein protime. Det må då vere før kl 15. Ring/SMS til 99378610 dersom du vil ha protime.
  • Arbeid på bana. Vi har ikkje hjelp frå NAV i år og det blir for mykje arbeid på banesjefane. Vi treng hjelp til å stelle bunkerane. Det må lukast ugras i fleire av dei. Bruk ein time og du får gjort mykje nyttig arbeid for klubben. Vi treng også hjelp til ballplukking i høggraset på begge sidene av drivingrangen. Der ligg det mange ballar.

Lukke til.

Styret i VGK

Det er god spreidning blant vinnarane på onsdagturneringane, denne onsdagen fekk vi igjen eit nytt vinnarpar på scramble turneringa der Stein og Sindre Monsholm gjekk til topps. Turneringa var oppsatt som slagturnering med ¾ Hcp. 17 deltakarar er litt i underkant , men det skyldes nok også ferietid.

Klubbmeisterskapen er no oppsatt for påmelding. I år vert det også kåra klubbmeister i stableford, så set av tid 30. og 31. august.

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

Stein Gisle Monsholm/Sindre Monsholm

-8

27

2

Per Arve Hovde / Alias

-7

28

T3

Sjur Hamar/Idar Arne Rebbestad

-5

30

T3

Per Kristian Llanglo/Alf Aamås

-5

30

T3

Jan Egil Gretland/Leon Myrvåg

-5

30

6

S. Aasen/Jostein Digernes

-4

31

7

Rune Strømmen/Jarle Nes

-3

32

8

Lars Kåre Vikestrand/Øivind Tveiten

-2

33

9

Johan Liadal/Rune Hitland

-1

34

scramble 2014-7

Sindre og Stein Monsholm

Vi er no halvvegs i turneringsesongen, der mange av våre spelarar har spela seg ned i HCP. Ein av dei som har hatt størst framgang er Alf Aamås som var onsdagens Toyota Tour vinnar med -5 under sitt par.Med ei god runde til kan han ta leiinga i Order of Merits.

GK klassa vart vunne av Aage Eikrem som også gjekk ei god runde på -3 under sitt par.

Bana er no så fin som ho aldri før har våre og er nok også ein medvirkande årsak til dei gode resultata.

Resultat Herrer;

Plassering

Namn

Resultat

1

Alf A. Aamås

-5

2

Webjørn Y. Bergmann

-4

3

Idar Arne Rebbestad

-3

T4

Petter Hansen

-2

T4

Jostein Digernes

-2

T4

Amund Y. Bergmann

-2

7

Rune Hitland

-1

T8

Jan Egil Gretland

Par

T8

Terje Kalvatn

Par

T8

Joar Voldsund

Par

T8

Are Myklebust

Par

T8

Sjur Hamar

Par

T8

Sverre Berge Hustad

Par

T8

Bjørn-Arve Korsfur

Par

T15

Rune Strømmen

+1

T15

Jan Erik Myklebust

+1

T17

Lars Kåre Vikestrand

+2

T17

Jan Trygve Gretland

+2

19

Svein Aasen

+3

20

Johan Liadal

+4

21

Harald Inge Dalsbø

+6

22

Peder Barstad

+11

Resultat GK;

Plassering

Namn

Resultat

1

Aage Eikrem

-3

tour 2014-6

Vinnar av onsdagens turnering Alf Aamås

På onsdagens scramble turnering deltok 26 spelarar. Turneringa var oppsatt som bruttoslag turnering og vinnarane vart laget Orlien /Myklebust.

Neste turnering i NVT blir i Vannylven 27.juli.

Vi minner om at det gjenstår 6 kamper å spele i Match cupens 2. runde.

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

Orliem/ B. Myklebust

-3

32

2

J. Liadal/T. Ryste

par

35

3

J. Digernes/ S. Hustad

1

36

T4

J.E. Gretlamd/J. Nes

2

37

T4

O. Trandal/ A. Aamås

2

37

T6

S. Aasen/O. Saur

3

38

T6

T. Kalvatn/A. Eikrem

3

38

T6

S. Hamar/L. Myrvåg

3

38

T6

P.Barstad/ H. Indresøvde

3

38

T6

O Stranden/K. Trandal

3

38

11

T.Remme/I.Rebbestad

4

39

T12

E. Høydal/J. Voldsund

5

40

T12

B. Indresøvde/ P. Hansen

5

40

scramble 2014-6

B.Myklebust og O.M.Orlien

Oppdatert 3.september

 

Match play Cup 2014        
2. runde ferdigspela innan 15.juli      
match nr       Reultat  
8 O.M.Orlien - R.Humberset   O.M.Orlien  2UP
9 P.K.Langlo - J. Liadal   P.K.Langlo 1UP
10 W. Bergmann - A. Myklebust   W. Bergmann 1UP
11 D.T .Hagen - T. Kalvatn   T. Kalvatn 6UP
12 J.E. Gretland - S. Hamar   J.E. Gretland 1UP
13 L. K. Vikestrand - S. Aasen   L. K. Vikestrand 1UP
14 O.Stranden - H. Eltvik   H. Eltvik 2UP
15 R. Strømmen - J.E. Myklebust   J.E. Myklebust 2UP
           
Kvartfinale ferdigspela innan 15. august      
16 O. M.Orlien - P.K.Langlo   P.K.Langlo 1UP
17 W. Bergmann-T. Kalvatn   T. Kalvatn 1UP
18 L. K. Vikestrand - J.E.   Gretland   J.E. Gretland 1UP
19 H. Eltvik - J.E. Myklebust   J.E. Myklebust 4UP
           
Semifinaler ferdigspela innan 31. august      
20 P.K.Langlo - T. Kalvatn      
21 J.E. Myklebust - J. E. Gretland   J. E. Gretland 2UP

I onsdagens Toyota Tour turnering deltok 27 spelarar der Svein Aasen sigra i herre klassa med -2 under sitt par. Britt Indresøvde vann dameklassa med +1. I Gk klassa var igjen Eivind Høydal på topp med -1 under sitt par.

Etter 5 turneringar har Lars Kåre Vikestrand teke ei suveren leiing i Order of Merits. Plassane bak er meir opne.

2. runde i match Play cupen skal være spela innan 15.juli.

Resultat Herrer;

Plassering

Namn

Resultat

1

Svein Aasen

-2

T2

Lars Kåre Vikestrand

-1

T2

Are Myklebust

-1

T2

Idar Arne Rebbestad

-1

5

Peder Barstad

Par

T6

Jan Egil Gretland

+1

T6

Sjur Hamar

+1

T6

Per Arve Hovde

+1

T6

Birger Nilsen

+1

T10

Webjørn Yksnøy Bergmann

+2

T10

Terje Kalvatn

+2

T10

Johan Liadal

+2

T10

Leon Myrvåg

+2

T10

Arnfinn Strande

+2

T15

Olav Andre Trandal

+4

T15

Jostein Digernes

+4

T17

Oddvar Stranden

+5

T17

Amund Yksnøy Bergmann

+5

19

Alf A. Aamås

+6

20

Joar Voldsund

+7

21

Harald Indresøvde

+8

Resultat damer;

Plassering

Namn

Resultat

1

Britt Indresøvde

+1

Resultat GK;

Plassering

Namn

Resultat

1

Eivind Høydal

-1

2

Åage Eikrem

Par

3

Øivind Tveiten

+2

4

Jarle Arnstein Nes

+2

5

Lars Arne Muren

+10

Toyota Tour 5

Vinnar herreklassa; Svein Aasen

Mange gode resultat på søndagens Nordea pairs turnering i Vassbotnen, 20 spelarar tevla om å gå vidare til landsdelfinale i Trøndelag.

Turneringa er ei parturnering med 9/10 Hcp i stableford.

Webjørn og Amund Yksnøy Bergmann sigra med 44 stableford poeng..

I turneringa deltok 10 lag.

Resultat:

Plassering

Namn

Poeng

1

Webjørn Yksnøy Bergmann/ Amund Yksnøy Bergmann

44

2

Arnfinn Strande/ Kai-Are Strande

43

3

Joar Voldsund/Sverre Berge Hustad

39

4

Harald Indresøvde/ Britt Indresøvde

39

5

Rune Hitland/ Idar Rebbestad

38

6

Terje Kalvatn/Svein Aasen

37

7

Johan Liadal/ Sjur Hamar

37

8

Are Myklebust/ Jan Egil Gretland

36

9

Jostein Digernes / Jan Trygve Gretland

33

10

Peder Barstad / Helge Eltvik

33

Nordea pairs 2014

På onsdagens Tour turnering deltok 25 spelarar. Olav Trandal sigra i herreklassa med ei kjemperunde på -6 under sitt par. I GK klassa gjekk også Eivind Høydal ei svært god runde på -8 under sitt par.

Søndag 15. juni er det Nordea Pairs turnering med over 20 deltakarar, turneringa startar kl 11.

Dette er den siste helgaturneringa  i Vassbotnen før klubbmeisterskapet i slutten av august.

Resultat Herrer;

Plassering

Namn

Resultat

1

Olav Trandal

-6

2

Rune Hitland

-3

3

Rune Strømmen

-2

4

Jostein Digernes

-1

T5

Ole Flø

Par

T5

Lars Kåre Vikestrand

par

7

Webjørn Yksnøy Bergmann

+1

T8

Jørn Harald Persson

+2

T8

Svein Aasen

+2

T8

Petter Hansen

+2

T8

Idar Arne Rebbestad

+2

T12

Joar Voldsund

+3

T12

Alf A. Aamås

+3

T14

Per Kristian Langlo

+4

T14

Sjur Hamar

+4

T16

Johan Liadal

+5

T16

Peder Barstad

+5

18

Sindre Monsholm

+6

19

Jan Egil Gretland

+9

20

Jan Trygve Gretland

+10

Resultat GK;

Plassering

Namn

Resultat

1

Eivind Høydal

-8

2

Åage Eikrem

-2

3

Øivind Tveiten

Par

4

Lars Arne Muren

+4

5

Kristoffer Trandal

+9

Tour 2014- 4

Olav Trandal og Eivind HøydalI onsdagens (4. juni) scrambleturnering sigra A. Bergnann/P. Hovde. turneringa var oppsatt som slagturnering med 50% Hcp-godtgjerelse for alle spelarar. 19 spelarar deltok på turneringa.

Dei innleiande rundene i Matchcup play er no unnagjort. Neste runde skal være ferdigspela til 15. juli. Problemer i golfbox gjer at det som kjem på trykk ikkje alltid er det riktige resultatet når det gjeld Matchcup..

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

A.Bergmann/ P. Hovde

-6

29

2

W. Bergmann/K. Yksnøy

-6

29

3

P. Hansen/T. Bjørkedal

--5

30

4

J. Liadal/K. Trandal

-5

30

5

L. Vikestrand/A. Eikrem

--4

31

6

J. Digernes/O. Trandal

-3

32

7

O. Saur/ S. Aasen

-2

33

8

P. Barstad/J. Gretland

-1

34

9

J. Voldsund/ L. Myrvåg

+1

36

10

R. Nupen/Alias

+1

36

Scramble 2014-4

P. Hovde og A. Bergmann