Bana er opa 

Meisterskapet vart avvikla laurdag og søndag i eit uvaneleg godt seinsumar ver. Det var 24 påmelde til turneringa.

Vinnar av herreklassa og kubbmeister i brottoslag vart Ole Magnus Orlien. Han vann også klassa for stableford der alle deltakarane stilte i ei klasse.

Trude Irene Aarsnes vart klubbmeister for damer bruttoslag. .

Seniorklassa vart vunne av Johan Liadal .

Vi hadde også konkuranse om ”nærast flagget på hol 7 og 16” som vart vunne av Alf Aamås

I konkuransen om ”lengste utslag på hol 9 og 18” sigra Webjørn Bergmann.

Resultat klasse Herre;

Nummer

Namn

Runde 1

Runde 2

Sum slag

1

Ole-Magnus Orlien

65

67

132

2

Webjørn Yksnøy Bergmann

71

83

154

3

Rune Strømmen

71

88

159

4

Lars Kåre Vikestrand

79

83

162

5

Petter Hansen

89

78

167

6

Terje Kalvatn

90

83

173

7

Are Myklebust

84

97

181

8

Helge Eltvik

93

100

193

9

Joar Voldsund

92

101

193

10

Peder Barstad

101

93

194

11

Bjørn-Arve Korsfur

90

107

197

12

Jan Egil Gretland

126

82

208

13

Sverre Berge Hustad

139

92

231

14

Trond Are Ryste

118

125

243

Resultat Senior;

Nummer

Namn

Runde 1

Runde 2

Sum slag

1

Johan Liadal

74

95

169

2

Sjur Hamar

90

89

179

3

Idar Arne Rebbestad

89

93

182

4

Per Kristian Langlo

89

96

185

5

Jostein Digernes

99

88

187

6

Alf Aamås

96

93

189

7

Aage Eikrem

133

125

258

RTD

Harald Indresøvde

86

   

RTD

Rune Hitland

97

   

Resultat damer:

Nummer

Namn

Runde 1

Runde 2

Sum slag

1

Trude Irene Aarsnes

114

119

233

Resultat Stableford (10 beste)

Nummer

Namn

Runde 1

Runde 2

Sum poeng

1

Ole Magnus Orlien

39

37

76

2

Webjørn Yksnøy Bergmann

44

32

76

3

Rune Strømmen

42

28

70

4

Bjørn-Arve Korsfur

40

30

70

5

Lars Kåre Vikestrand

36

32

68

6

Johan Liadal

44

24

68

7

Idar Arne Rebbestad

36

32

68

8

Petter Hansen

28

38

66

9

Jostein Digernes

26

39

65

10

Helge Eltvik

35

30

65

klbb2014

Webjørn Bermann,Johan Liadal, Ole Magnus Orlien og Alf Aamås

16 deltakarar på scrambleturneringa sist onsdag der Harald Indresøvde og Peder Barstad vann med ei runde på 34 slag.

Neste scramble turnering blir onsdag 10. september kl 1730. MERK TIDA!

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

Harald Indresøvde/Peder Barstad

-1

34

2

Johan Liadal/Leon Myrvåg

Par

35

3

Jan Egil Gretland/Britt Indresøvde

+1

36

T4

Stein Monsholm/Jostein Digernes

+3

38

T4

Are Myklebust/ Alf Aamås

+3

38

6

Torleif remme/ Idar Rebbestad

+4

39

7

Svein Aasen/ Øivind Tveiten

+6

41

8

Joar Voldsund/Jan Gundersen

+7

42

Toyota scramble nr 10

Harald Indresøvde og Peder Barastad

Bana er stengd torsdag 28.august frå kl 1430 til 1900 grunna sponsorturnering.

Styret

Vi har opna for påmelding til nattgolf turnering fredag 26.september kl 2000.

(Starttidspunktet kan bli justert)

Bindande påmelding er satt til 7. september, då har vi rimeleg tid til å få utstyret på plass.

10 deltakarar gir ein startkont. Pr person på kr 300.-

20 deltakarar gir ein startkont. Pr person på kr 250.-

Dette er inclusive 2 ballar.

Turneringa blir satt opp på 6 hol med spel frå rød tee for alle ( dei ”gamle” 6 hola).

Med helsing

Turneringskommiteen

Harald Dalsbø slo til med ei meget god runde på -4 under sitt par og vann dermed herreklassa på ondsdagens Toyota Tour turnering.i GK klassa vann Aage Eikrem på ei like imponerande runde på -6 under sitt par.

I Order of Merits er det no likt mellom Jan Egil Gretland og Lars Kåre Vikestrand og mellom dei 5 beste skil det berre 3 slag når 3 runder gjenstår.

Neste helg er det klubbmeisterskap, der kan det bli jevn kamp om klubbmeistertittelen. Nytt av året er at det i år også blir kåra ein klubbmeister i stableford det gir ogaå ein med høgt HCP muligheit til å verte klubbmeister..

Resultat Herrer;

Plassering

Namn

Resultat

1

Harald Inge Dalsbøe

-4

T2

Jan Egil Gretland

-2

T2

Petter Hansen

-2

T2

Jan Erik Myklebust

-2

T2

Jan Gundersen

-2

T6

Johan Liadal

-1

T6

Harald Indresøvde

-1

T6

Bjørn –Arve Korsfur

-1

T6

Tore Knivsflå Bjørkedal

-1

10

Amund Bergmann

Par

T11

Idar Arne Rebbestad

+1

T11

Jostein Doigernes

+1

T11

Peder Barstad

+1

14

Sverre Berge Hustad

+2

15

Lars Kåre Vikestrand

+3

16

Jan Trygve Gretland

+4

17

Svein Aasen

+5

18

Helge Haram

+6

19

Joar Voldsund

+8

20

Sjur Hamar

+9

Resultat GK;

Plassering

Namn

Resultat

1

Aage Eikrem

-6

2

Jarle Arnstein Nes

-1

Tour  2014-9

Harald Dalsbø

Sjølv om det kom litt regn på onsdagens Touota scramble turnering var det mykje godt spel av dei 18 deltakarane der turneringa var oppsett som bruttoslag turnering.. Per Hovde og Alf Aamås gjekk til topps med ei knallrunde på 33 slag.

Det er alt for få GK spelarar som deltek på turneringane, vil oppmode medlemane om å få med fleire av våre nye spelarar. I Order of Merits er det no jevn kamp om tetplassane, det gjenstår 4 turneringar før alt er avgjort.

Minner om at vi starter nytt VTG kurs 25. august.

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

Per Arve Hovde/ Alf A. Aamås.

-2

33

2

Oddvar Stranden/ Jan Gundersen

Par

35

T3

Harald Indresøvde/Jostein Digernes

+1

36

T3

Johan Liadal/ Leon Myrvåg

+1

36

T5

Svein Aasen/ Britt Indresøvde

+2

37

T5

Jan Egil Gretland/ Odd Saur

+2

37

T5

Torleif Remme/ Idar Rebbestad

+2

37

T8

Sjur Hamar/ Peder Barstad

+3

38

T8

Joar Voldsund/ Øivind Tveiten

+3

38

scramble 2014-9

Per Arve Hovde og Alf Aamås

  • Nytt kurs Vegen til Golf startar måndag 25. august kl 18. Vi vil denne gongen auke innsatsen på marknadsføring og vil annonsere og også prøve å få omtale i Regionavisa og Fjordingen (Stryn). Vi treng fleire spelarar og det er viktig at medlemane også tar ansvar for rekrutteringa og tar tak i vener og kjente som kan vere interesserte. Prisen er lav; berre kr 1500 for kurset og prøvemedlemskap resten av 2014 og heile 2015.
  • Protimar. 2. kursdag blir torsdag 28. august. Då kjem Donovan og vil ha ansvaret for kurskvelden. Vi vil også bruke tilby oppfrisking for dei som som nyleg har gått kurs og slit med å kome i gang. Vi er klar over at mange vil spele Vik Ørsta si turnering den dagen, men det er så absolutt høve til å få seg ein protime. Det må då vere før kl 15. Ring/SMS til 99378610 dersom du vil ha protime.
  • Arbeid på bana. Vi har ikkje hjelp frå NAV i år og det blir for mykje arbeid på banesjefane. Vi treng hjelp til å stelle bunkerane. Det må lukast ugras i fleire av dei. Bruk ein time og du får gjort mykje nyttig arbeid for klubben. Vi treng også hjelp til ballplukking i høggraset på begge sidene av drivingrangen. Der ligg det mange ballar.

Lukke til.

Styret i VGK

Det er god spreidning blant vinnarane på onsdagturneringane, denne onsdagen fekk vi igjen eit nytt vinnarpar på scramble turneringa der Stein og Sindre Monsholm gjekk til topps. Turneringa var oppsatt som slagturnering med ¾ Hcp. 17 deltakarar er litt i underkant , men det skyldes nok også ferietid.

Klubbmeisterskapen er no oppsatt for påmelding. I år vert det også kåra klubbmeister i stableford, så set av tid 30. og 31. august.

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

Stein Gisle Monsholm/Sindre Monsholm

-8

27

2

Per Arve Hovde / Alias

-7

28

T3

Sjur Hamar/Idar Arne Rebbestad

-5

30

T3

Per Kristian Llanglo/Alf Aamås

-5

30

T3

Jan Egil Gretland/Leon Myrvåg

-5

30

6

S. Aasen/Jostein Digernes

-4

31

7

Rune Strømmen/Jarle Nes

-3

32

8

Lars Kåre Vikestrand/Øivind Tveiten

-2

33

9

Johan Liadal/Rune Hitland

-1

34

scramble 2014-7

Sindre og Stein Monsholm

Vi er no halvvegs i turneringsesongen, der mange av våre spelarar har spela seg ned i HCP. Ein av dei som har hatt størst framgang er Alf Aamås som var onsdagens Toyota Tour vinnar med -5 under sitt par.Med ei god runde til kan han ta leiinga i Order of Merits.

GK klassa vart vunne av Aage Eikrem som også gjekk ei god runde på -3 under sitt par.

Bana er no så fin som ho aldri før har våre og er nok også ein medvirkande årsak til dei gode resultata.

Resultat Herrer;

Plassering

Namn

Resultat

1

Alf A. Aamås

-5

2

Webjørn Y. Bergmann

-4

3

Idar Arne Rebbestad

-3

T4

Petter Hansen

-2

T4

Jostein Digernes

-2

T4

Amund Y. Bergmann

-2

7

Rune Hitland

-1

T8

Jan Egil Gretland

Par

T8

Terje Kalvatn

Par

T8

Joar Voldsund

Par

T8

Are Myklebust

Par

T8

Sjur Hamar

Par

T8

Sverre Berge Hustad

Par

T8

Bjørn-Arve Korsfur

Par

T15

Rune Strømmen

+1

T15

Jan Erik Myklebust

+1

T17

Lars Kåre Vikestrand

+2

T17

Jan Trygve Gretland

+2

19

Svein Aasen

+3

20

Johan Liadal

+4

21

Harald Inge Dalsbø

+6

22

Peder Barstad

+11

Resultat GK;

Plassering

Namn

Resultat

1

Aage Eikrem

-3

tour 2014-6

Vinnar av onsdagens turnering Alf Aamås

På onsdagens scramble turnering deltok 26 spelarar. Turneringa var oppsatt som bruttoslag turnering og vinnarane vart laget Orlien /Myklebust.

Neste turnering i NVT blir i Vannylven 27.juli.

Vi minner om at det gjenstår 6 kamper å spele i Match cupens 2. runde.

Resultat;

Plassering

Namn

Til par

Total

1

Orliem/ B. Myklebust

-3

32

2

J. Liadal/T. Ryste

par

35

3

J. Digernes/ S. Hustad

1

36

T4

J.E. Gretlamd/J. Nes

2

37

T4

O. Trandal/ A. Aamås

2

37

T6

S. Aasen/O. Saur

3

38

T6

T. Kalvatn/A. Eikrem

3

38

T6

S. Hamar/L. Myrvåg

3

38

T6

P.Barstad/ H. Indresøvde

3

38

T6

O Stranden/K. Trandal

3

38

11

T.Remme/I.Rebbestad

4

39

T12

E. Høydal/J. Voldsund

5

40

T12

B. Indresøvde/ P. Hansen

5

40

scramble 2014-6

B.Myklebust og O.M.Orlien