Bana er opa på vintergreenar

SkOlsen logo Møbelringen_Hovdebygda_Ny_logo.png rgb_SB1_Sore_Sunnmore_verti_blå.png Skolsen.jpg Einar_Valde.png
SmallLogo LL-logo1-400x318.jpg  Toyota sunnmre logo

Årsmøte 2016

Sakliste til årsmøtet i Volda Golfklubb på Volda Turisthotell fredag 5. februar 2016 kl 19.

 

1.  Opning ved styreleiar

2.  Val av møteleiar og referent

3   Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.  Val av 2 personar til å skrive under protokollen

5.  Fastsetjing av stemmetal

6.  Revidert rekneskap for 2015
     Revisorfråsegn

7.  Styrets årsmelding for 2015

8.  Kontingent/prisar for 2016

9.  Budsjett 2016

10. Val 

11. Ny lov for Volda Golfklubb.

12. ”Heder og ære”, premiering og takk

13. Medlemsmøte med diskusjon

14. Avslutning

grasrotandelen

NGF Logo new

 

Volda golfklubb innmelding