Bana er opa 

Vegen til golf kurs på simulator

Om du har lyst til å starte med å spele golf så kan ein no ta VTG (vegen til gofl) kurset på simulator. Kurset vert då tredelt.

Del 1 - Teori
Teoridelen kan ein no ta i ro og mak heime. Klikk her for å gå til NGF si side om VTG kurset for å registrere deg og gjennomføre kurset. Teoridelen tek om lag ein time.

Del 2 - Praktisk del på simulator
Her kan du i lag med vår trenar øve på golfslaga og gjennomføre den delen av kurset som vi tidlegare har hatt på øvingsområdet vårt i Vassbotnen. Om du ikkje har golfkøller så kan du låne med klubben til gjennomføringa av kurset. 

Del 3 - Praktisk del på bane
Siste del av kurset kan du ta som ei runde golf i lag med ein ven på golfbana. Om du ikkje har nokon å gå i lag med så kan vår trenar gjennomføre dette.

Kurset kostar kr. 500 for barn opp til og med 16 år og kr. 1.500 frå 17 år og oppover. Dette inkluderer medlemsavgift for første året med fritt spel på golfbana vår i Vassbotnen. 

Når du er ferdig med første delen så kan du sende ein e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med diplomet du fekk. Vi gjer då avtale med deg om når det høver å gjennomføre den praktiske delen på simulator.

Har du spørsmål om kurset så kan du ta kontakt med oss på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vel møtt!

2023 01 07 19.45.28

Golfsimulatoren vår i Strandgata 9 i Ørsta. Her inne er det alltid godt ver og gode speleforhold.