Bana er opa 

Klart for booking av simulator

Då er det klart for booking av tid i simulatoren. Det er midlertidig montert opp ei nøkkelboks medan vi venter på låssystem med kode.

Pris pr. time i simulatoren er kr. 200.

Om de er to personar som spelar i lag så vert det kr. 100 per person per time. Om ein er fire som spelar i lag så vert det kr. 50 per person per time.

Når de skal bestille time i golfboks så må de endre "Fasilitet" til "Simulator - Trackman"

Simulator 1

 

Finn eit ledig tidspunkt i kalenderen og klikk på det.

simulator 2

 

Som standard kjem det opp to timar. Her kan ein endre det frå 1 til 4 timar. 

Simulator 3

 

Betaling gjer du ved å bruke QR-koda under eller går til Volda golfklubb på Vipps og velje kategorien "Simulator".

Simulator 5

 

Når du booker så får du opp ei melding med koda til nøkkelboksa. Når vi får på plass kodelås så vert denne koda endra dagleg.

simulator 4

 

Om de treng teknisk assistanse medan de er i simulatoren, så kan de ringe enten Torstein, Sindre eller Joar. Dei har laga gode instruksjonar som ligg i simulatorromet. 

Lykke til med EDB-golfing!