Bana er opa 

Arbeid på bana 27. og 28. august

Til gjestespelarar og klubben sine medlemmer

 

Det vert arbeid på golfbana denne helga. Greenane vert vertikalskorne, hola, dressa, osb. Det vert også anna arbeid rundt om på bana som skogrydding, skjering av bunkerane, klipping, rydding, m.m. Omfanget er nokon styrt av kor mange som stiller.

 

Dette medfører at det er litt folk rundt på bana som de må ta omsyn til. Greenane held noko lågare standard enn det vi er vande til nokre dagar framover. Går ein tidleg på dag så er det stor sjanse for at greenane er våte av dugg og sanden kleber seg til ballen. Vi må flytte turneringa på laurdag til søndag. Det må også avklarast når på dag den vert. Følg med i golfbox for når turneringa går.

 

For klubben sine medlemmer så gjeld dette: Har du tid til å golfe desse dagane så har du også tid til å hjelpe til med arbeidet.

 

Arbeid på green