Bana er opa 

SkOlsen Tour 8 2021

24 deltakarar var med i kveldens turnering. Det var veldig mykje godt spel og om lag halve feltet gjekk på par eller betre. Ole Magnus Orlien har starta oppkøyringa til klubbmeisterskapet og gjekk ei fin runde på 32 slag. Med eit slag i fråtrekk så vart det -2 netto som holdt til siger. Peder Barstad og Arnfinn Strande gjekk også på -2 men har noko lågare handicap og vart dømt som nummer to og tre. I grøntkortklassa så var det Iben og Aksel, begge med etternamn Hansen som kjempa om sigeren. Iben gjekk på -2 og tok med det sigeren. Aksel gjekk også ei god runde og hamna på +1. 

 

2021 08 11 20.20.14

Ole Magnus Orlien (vinnar), Peder Barstad, Arnfinn Strande, Aksel Hansen og Iben Louise Hansen (vinnar GK)

 

Resultat SkOlsen Tour 8 2021

Resultat SkOlsen Tour 8 2021 GK