Bana er opa 

Jubileumsturnering for Jostein Digernes

I sommar fylde Jostein Digernes 75 år og vi kunne ikkje la denne sjansen gå frå oss til å hedre Jostein med ei turnering. Turneringsforma var snorturnering der tildelte slag var bytta ut med ei snor tilsvarande ein meter per tildelt slag. Denne snora kunne ein bruke kvar som helst for å kome seg ut av problem eller kome seg ned i koppen. For kvar gong ein brukte av snora så vart ho klipt av. Så her var det viktig å vere taktisk å bruke snora på dei rette stadane.

Jan Egil Gretland var den som gjekk ut med den kortaste snora men brukte sine tildelte fem meter veldig godt. Han gjekk på heile 45 poeng. Svein Olav Solum var eit par poeng bak på andreplassen. 

Etter turneringa var det samling på den nye terrassen utanfor klubbhuset der vi åt mat som var levert av Osdals Catering. Harald Indresøvde holdt ei fin tale til Jostein og hadde eit tilbakeblikk bl.a.frå den første turneringa i klubben som gjekk over 3 x 6 hol. 

 

2020 09 06 16.05.43

Petter Hansen (lengste utslag), Svein Olav Solum, Trond Are Ryste (nærast pinnen), Helge Eltvik, Stein Gisle Monsholm, Peder Barstad, Jostein Digernes (Jubilant), Svein Aasen og Jan Egil Gretland (vinnar)

 

Resultat jubileumsturnering Jostein

2020 09 06 12.04.15

Jubilanten Jostein Digernes slår ut på hol 6.

 

2020 09 06 14.41.59

Nøgde karar etter utslaget på hol 18.

 

2020 09 06 13.35.07

Peder og Jan Trygve måler ut og klipper snor.

 

2020 09 06 15.53.29

Harald Indresøvde held tale til Jubilanten.

 

2020 09 06 15.55.53

Vinnaren får i seg mat frå Osdals Catering.