Bana er opa på vintergreenar

SkOlsen logo Møbelringen_Hovdebygda_Ny_logo.png rgb_SB1_Sore_Sunnmore_verti_blå.png Skolsen.jpg Einar_Valde.png
SmallLogo LL-logo1-400x318.jpg  Toyota sunnmre logo

Årsmøte 2020

Sakliste til årsmøtet i Volda golfklubb

Volda Turisthotell 28. februar 2020 klokka 19.00

 

1. Opning ved styreleiar

2. Godkjenne dei som har røysterett

3. Val av møteleiar og referent

4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av sakliste

7. Godkjenning av forretningsorden

8. Styret si årsmelding for 2019

9. Revidert rekneskap for 2019

10. Behandle eventuelle forslag og saker

  • Ingen saker er meldt inn innen fristen.

11. Fastsette medlemskontingent/prisar for 2020

12. Vedta budsjett for 2020

13. Handsame organisasjonsplanen til klubben

14. Val

Pause med pizza og loddsal


15. Premiering og takk

16. Medlemsmøte med diskusjon

17. Avslutning

 

grasrotandelen

NGF Logo new

 

Volda golfklubb innmelding