Bana er stengt 

Fare for frost på greenane
Fare for frost på greenane
Fare for frost på greenane
Les meir
Avsluttingsturneringa
Avsluttingsturneringa
Avsluttingsturneringa
Les meir
SkOlsen Scramble III
SkOlsen Scramble III
SkOlsen Scramble III
Les meir
SkOlsen Tour 11
SkOlsen Tour 11
SkOlsen Tour 11
Les meir
Sparebank1 Open
Sparebank1 Open
Sparebank1 Open
Les meir
SkOlsen Fourball II
SkOlsen Fourball II
SkOlsen Fourball II
Les meir
SkOlsen Tour 10
SkOlsen Tour 10
SkOlsen Tour 10
Les meir
Andreas på Narvesen Tour i Trøndelag
Andreas på Narvesen Tour i Trøndelag
Andreas på Narvesen Tour i Trøndelag
Les meir
Toyota Sunnmøre Open
Toyota Sunnmøre Open
Toyota Sunnmøre Open
Les meir

 

SkOlsen logo Møbelringen_Hovdebygda_Ny_logo.png rgb_SB1_Sore_Sunnmore_verti_blå.png Einar_Valde.png Skolsen.jpg
SmallLogo LL-logo1-400x318.jpg lassenteret logo  Toyota sunnmre logo

 

Lokale reglar

Lokal regel B-2.1

Når ballen til ein spelar er i eit straffeområde, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at den er i eit straffeområde, sjølv om den ikkje er funnen, kan spelaren ta fritak ved å bruke ei av mulegheitene i regel 17.1.d.

Eller, når ballen sist kryssa grensa til det raude straffeområdet mellom hol 4/13 og 5/14, har spelaren ei ekstra fritaksmulegheit og kan med eitt straffeslag droppe den opphavelege ballen eller ein annan ball på motsett side av straffeområdet:

 • Referansepunkt: Det anslåtte punktet på motsett side av straffeområdet som er like langt frå hòlet som det anslåtte punktet der den opphavelege ballen sist kryssa grensa til det raude straffeområdet.
 • Størrelse på fritaksområdet målt frå referansepunkt: To køllelengder, men med følgjande avgrensingar:
 • Avgrensingar for plassering av fritaksområde:
  • Må ikkje vere nærare hòlet enn referansepunktet, og
  • Kan vere i kva område som helst på bana unntatt det same straffeområdet, men
  • Viss fleire enn eitt område på bana er innanfor to køllelengder frå referansepunktet, må ballen kome til ro i fritaksområdet i det same området på bana som ballen først rører ved når han vert droppa i fritaksområdet.

Straff for å spele ball frå ein feil stad ved brot på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

 

Lokal regel E-1.1

Viss ein ball er i straffeområdet, «borga», på hol 3/12 og 9/18 eller bak greenen på hol 5/14, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at ein ball som ikkje er funnen kom til ro i straffeområdet, har spelaren følgjande fritaksmulegheiter, kvart med eitt straffeslag:

 • Ta fritak etter regel 17.1, eller
 • Som ei ekstra mulegheit, droppe den opphavelege ballen eller ein annan ball i droppsona

Straff for å spele ball frå ein feil stad ved brot på lokal regel:
Generell straff etter regel 14.7a.

 

Markeringar i fairway:

Grønt merke 50 m
Raudt merke 100 m
Gult merke 150 m

 

Volda golfklubb innmelding

NGF Logo new

grasrotandelen