Årsmøte 2019

Sakliste til årsmøtet i Volda Golfklubb
Volda Turist hotell fredag 15. februar 2019 kl. 19:00


1. Opning ved styreleiar
2. Val av møteleiar og referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Val av 2 personar til å skrive under protokollen
5. Fastsetjing av stemmetal
6. Revidert rekneskap for 2018
7. Styrets årsberetning 2018
8. Kontingent/prisar for 2019
9. Budsjett 2019
10. Val
11. Premiering og takk
12. Medlemsmøte med diskusjon
13.Avslutning