Årsmøte 2017

Sakliste til årsmøte i Volda golfklubb på Volda Turisthotell fredag 3. februar 2017 kl. 19:00

 

1. Opning ved styreleiar
2. Val av møteleiar og referent
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Fastsetjing av stemmetal
5. Revidert rekneskap for 2016
    Revisjonsfråsegn
6. Styrets årsberetning 2016
7. Kontingent/prisar for 2017
8. Budsjett 2017
9. Val
10. Premiering og takk
11. Medlemsmøte med diskusjon
11. Det vert loddsal i år også med flotte premiar.
12. Avslutning