Årsmøte 2016

Sakliste til årsmøtet i Volda Golfklubb på Volda Turisthotell fredag 5. februar 2016 kl 19.

 

1.  Opning ved styreleiar

2.  Val av møteleiar og referent

3   Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.  Val av 2 personar til å skrive under protokollen

5.  Fastsetjing av stemmetal

6.  Revidert rekneskap for 2015
     Revisorfråsegn

7.  Styrets årsmelding for 2015

8.  Kontingent/prisar for 2016

9.  Budsjett 2016

10. Val 

11. Ny lov for Volda Golfklubb.

12. ”Heder og ære”, premiering og takk

13. Medlemsmøte med diskusjon

14. Avslutning