Årsmøte 2015

SAKLISTE TIL ÅRSMØTET I VOLDA GOLFKLUBB FREDAG 27. FEBRUAR 2015 KL 1930.

 

1.  Opning ved styreleiar

2.  Val av møteleiar

3   Godkjenning av innkalling og dagsorden

4.  Val av 2 personar til å skrive under protokollen

5.  Fastsetjing av stemmetal

6.  Revidert rekneskap for 2014

7.  Styrets årsmelding for 2014

8.  Kontingent/prisar for 2015       Ligg på heimesida

9.  Budsjett 2015   

10. Val  

11. ”Heder og ære”, premiering og takk

12. Medlemsmøte med diskusjon

13. Avslutning

 

Det blir servert pizza og litt drikke på klubbens rekning.

Styret