Fare for frost

Vi er no komen til den tida på året der det er fare for frost og spesielt nattefrost. Vi kjem difor til å sette blokkering i golfbox på tidspunkt som vi ikkje ynskjer at det skal vere spel på greenane. Sjølv om vi ikkje har blokkert tidspunkt så skal det sjølvsagt ALDRI spelast på greenane om det er frost.

 

Vi vil gjere vurderingar framover om når vi stenger greenane for sesongen. Då vert flagga fjerna og det vert  sett opp vintergreenar.

 

800px Frozen grass