Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Styret har vedtatt ein ny midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker. Regelen er utarbeidd av Norges golfforbund på grunn av koronasituasjonen og gjeld berre så lenge det er restriksjonar på bruk av raker i bunker.


Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.