Nye slopetabellar

Det er no komne nye slopetabellar i henhold til dei nye handicapreglane (WHS). Den nye slopetabellen går no opp til 54 og det er ikkje lenger noko som heiter "klubbhandicap". Handicapkategoriane er tekne vekk og alle spelarane vert no regulert på same måte.

De finn slopetabellane på same plass som tidlegare på nettstaden vår. Dei gamle slopetabellane som heng på klubbhuset vert tekne ned og erstatta med nye i nær framtid.

Slopetabell - herrar

Slopetabell - damer