Evaluering av turneringane i 2019

I fjor gjorde vi nokre endringar på Toyota Sunnmøre Matchplay cup med gruppespel før sluttspelet. Vi lovde då at medlemmane skulle få kome med tilbakemelding. Vi har difor laga eit evalueringsskjema for alle turneringane i regi av Volda golfklubb. De kan få kome med innspel på turneringane som vi tek med oss vidare i arbeidet når vi skal utarbeide terminlista for 2020. Eg håper at flest mogleg er med å svarer på denne evalueringa. Vi er også interessert i deg som ikkje har vore med på turneringane slik at vi kan få innspel for å gjere turneringane meir attraktive slik at fleire ynskjer å vere med.

Skjemaet endrar seg alt etter om du svarer ja eller nei på spørsmåla om du har delteke på dei ulike turneringane. Pass på at de er komne heilt ned før de klikkar på send.

Evalueringsskjemaet finn de her