Det er venta mykje regn dei neste dagane

Vi har vurdert om bana bør stengast dei komande dagane på grunn av dei store nedbørsmengdene som har kome og er varsla dei første dagane.

Konklusjonen er at vi held bana open for spel men oppmodar alle om å bruke vit og sunn fornuft.

- Berre matte-utslag skal brukast (der matte er utlagd) 2.køller regelen gjeld ikkje. Tee klossar står i dag ved matte.
- Vis varsemd ved innspel til green 1. Det er ikkje høve til å hente ballen om han vert liggande på duken i det nysådde området. (blå stakar med kvit topp)
- Unngå full sving prøveslag frå fairway.