Lokale reglar

 

  1. Fridropp på grusveg. Regel 24-2
  2. Fridropp ved fast stein på fairway. Regel 24-2
  3. Stein i bunker er flyttbar hindring. Regel 24-1
  4. Droppsoner. Ved manglande spraymarkering, dropp inntil to køllelengder frå skilt.
  5. Fridropp for plugga ball på heile spelefeltet.

 

Markeringar i fairway:

Grønt merke 50 m
Raudt merke 100 m
Gult merke 150 m