Lokale reglar

 

  1. Fridropp på grusveg. Regel 24-2
  2. Fridropp ved fast stein på fairway. Regel 24-2
  3. Ballplassering på fairway 4
  4. Kvite stakar mellom hol 4 og 5, gjeld for hol 4
  5. Stein i bunker er flyttbar hindring. Regel 24-2

 

Markeringar i fairway:

  Grønt merke: 50 m
  Raudt merke 100 m
  Gult merke: 150 m